Mgr. Pavel Motl

Mgr. Pavel Motl

Jaselská 1391
29301 Mladá Boleslav
IČ: 66245893
DIČ: CZ7308230952

Informace o kanceláři Mgr. Pavel Motl

Činnost advokátní kanceláře Mgr. Pavla Motla spočívá zejména v poskytování komplexních právních služeb souvisejících s podnikatelskou činností obchodních společností, právní služby související s výkonem státní správy a samosprávy a rovněž i právní služby jednotlivým fyzickým osobám. S důrazem na rozsah a komplexnost těchto služeb a s poukazem na charakter klientely poskytuje advokátní kancelář právní služby v oblasti práva obchodního, občanského, trestního, pracovního, správního, insolvenčního řízení, a to včetně zastupování klientů před soudy a správními orgány.

V případě, že se nebude případný právní vztah řídit českým právním řádem, je advokátní kancelář schopna zajistit účinné poskytnutí právní pomoci prostřednictvím sítě spolupracujících advokátních kanceláří.

 

U klientů, pro které advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby, se jedná zejména o zastupování klienta v oblasti:

a) obchodně právní, kam spadá zejména zpracování a revize jednotlivých smluv, vyhotovování právních analýz, agenda rejstříkového soudu, oblast konkursu a vyrovnání, směnečná a šeková problematika, zastupování u soudu;

b) občansko právní; v této oblasti zajišťuje advokátní kancelář pro klienty zpracovávání a revize jednotlivých smluv, vyhotovování právních analýz, ošetření právních vztahů k nemovitostem, zastupování u soudu ve sporné i nesporné agendě, věnuje se též ve velké míře bytové problematice

c) trestně právní; v rámci právních služeb poskytovaných klientovi zabezpečuje advokátní kancelář zejména sepis jednotlivých podání, zastupování u soudu; právní služby v této oblasti práva poskytuje advokátní kancelář v rámci hospodářských, ale i jiných trestných činů;

d) pracovně právní; advokátní kancelář zabezpečuje pro klienta sepis pracovněprávních smluv, řešení pracovně právní problematiky, zastupování před soudem;

e) správně právní; v rámci poskytování komplexních právních služeb zajišťuje advokátní kancelář pro své klienty i právní pomoc v rámci správního práva, tj. zejména práva stavebního, živnostenského, přestupkového a dalších.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Mgr. Pavel Motl

  • Tel./fax: +420 326 734 870
  • Mobil.: +420 606 602 038

 

Mgr. Petra Vaisová

advokátní koncipientka

  • mobil: +420 725 808 294

 

Email:

motl@ak-motl.cz

skalakova@ak-motl.cz

vaisova@ak-motl.cz

 

Mgr. Pavel Motl je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č.8623 od 1.1.2000 a od této doby poskytuje komplexní advokátní služby, a to v souladu se zákonem č.85/1996 Sb. o advokacii.

Od počátku své praxe se Mgr. Pavel Motl jako advokát zaměřil na poskytování komplexních právních služeb pro společnosti, podnikatelskou a nepodnikatelskou veřejnost a samosprávné celky.

Mgr. Pavel Motl dále externě spolupracuje s účetními a daňovými poradci a znalci. Spolupráce s těmito externími poradci umožňuje zaručit řešení všech právních otázek komplexně, včetně daňových dopadů.

Cena za služby Mgr. Pavel Motl

 

 

Kde nás najdete?